ἄλοχ'


ἄλοχ'
ἄλοκα , ἄλοξ
fem acc sg
ἄλοκι , ἄλοξ
fem dat sg
ἄλοκε , ἄλοξ
fem nom/voc/acc dual
ἄλοχε , ἄλοχος
partner of one's bed
fem voc sg
ἄλοκα , αὖλαξ
furrow
fem acc sg (epic)
ἄλοκι , αὖλαξ
furrow
fem dat sg (epic)
ἄλοκε , αὖλαξ
furrow
fem nom/voc/acc dual (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.